Dansk Amfibiecenter


Go to content

Paddeundersøgelse

Padde projekter


Epidemiologisk screening af herpetologiske hobbyopdræt.

Chytridiomycosis er en sygdom, der kan opstå hos padder, som følge af infektion af svampen Batrachochytrium dendrobatidis. Det er den mest alvorlige infektionssygdom man kender til overhovedet, mht. antallet af arter der kan inficeres og effekten af epidemier i naturen. Svampen blev først opdaget i 1998, men der er i dag utallige eksempler på, at den kan forårsage tilbagegang og uddøen af arter, på såvel lokal som global skala. Hele samfund af padder er blevet observeret forsvinde, i løbet af få måneder efterfølgende introduktion af svampen. I Danmark udgør padder i hobbyhold en primær potentiel introduktionsvej for chytridiomycosis. Der har igennem mange år været importeret dyr, fra områder hvorfra vi ved sygdommen forekommer. Desuden udgør forhold under transport og fangenskabshold et gunstigt miljø for smittespredning via bærere med sub-kliniske infektioner. Chytridiomycosis giver ikke altid, og kun sjældent før den terminale fase, anledning til kliniske symptomer. Det gør sygdommen vanskelig at arbejde med, og hverken praktiserende dyrlæger eller offentlige myndigheder herhjemme, har erfaring med diagnostiske undersøgelse af denne sygdom. Dansk Amfibiecenter har et internationalt netværk med kompetencer, der gør det muligt at lave disse analyser. Hvis sygdommen påvises, kan den relativt enkelt behandles, og smittespredning i fagenskab og til naturlige populationer undgås.
Dansk Amphibiecenter ønsker at gennemføre en diagnostisk screening af et udvalg af de største hobbyhold af padder i Danmark. Dette vil foregå i samarbejde med Trier Universitet (Tyskland). For at opnå et epidemiologisk meningsfuldt indtryk af hobby dyreholdenes infektionsstatus, må mindst 300 individer testes, dette mener vi vil give et rimeligt billede af sygdomsstatus i det herpetologiske hobbymiljø.
Prøvetagning vil foregå ved ikke invasive strøg af dyrenes overhud med diagnostiske tør-swabs (MW-100, Medical Wire and Equipment). Testning af prøverne vil blive foretaget via kvantitativ PCR (Polymerase chain reaction) som er den mest specifikke og sensitive diagnostiske metode.

Dyrevelfærdsmæssige effekt: Resultatet af vores undersøgelse vil blive et betydeligt bidrag til den nuværende viden om chytridiomycosis i Danmark, og kan danne udgangspunkt for en vurdering af behandlingsbehov og smittefare herhjemme. Ved at fjerne sygdommen fra hobbyholdet, kan vi mindske/undgå en smittekilde og at svampen herfra inficerer padderne i den danske natur.
Vi har eksempler på at hobby folk har mistet hele samlinger af padder, op til flere hundrede individer, som med stor sandsynlighed kan tilskrives chytridiomycosis.
Batrachochytrium dendrobatidis er af OIE World organisation for animal health listet som en af de mest alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr, blandt f.eks. svinepest, BSE og Fugleinfluenza, men Danske myndigheder har endnu ikke vist interesse for sagen, da der ikke er umiddelbare økonomiske interesser forbundet med padder i Danmark.

For yderligere information kontakt Søren Werther soren@werther.dkBack to content | Back to main menu