Dansk Amfibiecenter


Go to content

Frø alarm

Padde information

U:\Pictures\Frøer\Kurt Kvækkende frø.jpg
Error File Open Error

Frøalarm
Hvorfor nu det?

I over 360 millioner år har padderne levet fint og godt, men nu står op mod halvdelen overfor truslen om udryddelse inden for den nærmeste fremtid.
Det er den største uddøen siden dinosaurerne forsvandt.

Der er flere grunde til dette problem.
Padder er yderst følsomme overfor forurening og pesticider. Klimaforandringer og store tab af egnede levesteder fortrænger padderne.

En ny trussel mod padderne er en epidemi af svampen Batrachochytrium dendrobatidis, som man først for nylig har opdaget. Svampen angriber paddernes hud og kan være dødelig på meget kort tid. Man ved dog endnu ikke præcis hvilken mekanisme, der gør at den slår padderne ihjel. Er en bestand af padder først ramt af epidemien, kan den gå tabt i løbet af få måneder pga. sygdommen. Svampen har langsomt spredt sig fra Afrika ud over hele kloden i løbet af de sidste 50 år og de globale klimaforandringer menes at have forværret problemet.

U:\Documents\Dansk Amfibiecenter\Folder\Pyxicephalus adspersus, African bullfrog 2, Phil Bishop.jpg
Error File Open Error

Truslen fra svampesygdommen blev opdaget for mindre end 10 år siden og har siden da været skyld i, at et stort antal arter (ca. 120 arter) er forsvundet indtil dato.

Siden 1930'erne er der blevet sendt store mængder sporefrøer (der menes at være den oprindelige bærer af svampen) fra Afrika til hele verden. Disse er blevet brugt til laboratoriestudier og graviditetstests og har spredt sygdommen til hele kloden.

Batrachochytrium dendrobatidis er en sygdom, der indtil videre ikke findes nogen behandling imod i naturen og derfor kan den ikke stoppes. I de naturlige områder hvor svampen trives, kan den indenfor få måneder dræbe 80 % af padderne og medføre en vidtstrakt udryddelse af padderne. I terrarier er det muligt at behandle padderne, hvilket naturligvis er altafgørende for bevaringsprojekter.

Amfibiekrisen bliver sandsynligvis forværret af klimaforandringerne.
Højere temperaturer udtørrer de fugtige områder, hvor langt de fleste padder trives, det stresser dyrene og gør dem væsentligt mere modtagelige for sygdomme og senere forsvinder levestederne helt.

Frøer er vigtige
Amfibier giver mange fordeleDe spiller en vigtig rolle i økosystemerne både som rovdyr og som bytte og er herved med til at opretholde naturens følsomme balance. Der er allerede dokumenteret skadelige påvirkninger, hvor de er forsvundet.

Amfibier virker som en naturlig skadedyrskontrol og er vigtige for dyrkning af mange forskellige afgrøder overalt i verden. De reducerer spredningen af sygdomme (f.eks. malaria).

Huden hos amfibier producerer forskellige stoffer, der kan dræbe mikrober og vira. Her er der store medicinske muligheder for behandling af en lang række sygdomme bl.a. HIV, smerte stillende, hjertesygdomme, Parkinsons syge m.v.

Amfibiernes hud er meget let gennemtrængelig for diverse stoffer, hvilket gør at sygdomsfremkaldende stoffer nemmere kommer ind i kroppen. Dette gør dem til nogle helt utroligt gode indikatorer for kvaliteten af et givet område. Da de er særligt følsomme overfor miljøgifte, kan de også virke som indikatorart for trusler mod mennesker.

Biologer refererer til amfibier som "naturens indikatorer", fordi de er de første arter, der bliver påvirket af miljøproblemer og forandringer. Der hvor de er i tilbagegang, virker de som en advarsel for andre arter heriblandt mennesker.

Frøer har altid haft en speciel rolle i mange landes kulturhistorie, hvor de er blevet hyldet som tegn på liv og som lykkebringere.

Ved at fokusere på en enkelt dyregruppe i komplekse økosystemer, bliver blikket også rettet mod alle de andre organismer i naturen. Helheden hvor også lokalbefolkningen bliver en medvirkende faktor i forsøget på at bevare naturen f.eks. i form af økoturisme og bæredygtig udnyttelse af naturområder, er en meget væsentlig faktor, når vi vil forsøge at bevare padderne.

Jo mere viden der kan samles om padderne, jo større bliver incitamentet til at passe på dem. Dette kræver befolkningens bevågenhed og en stor formidling af information.


U:\Documents\Dansk Amfibiecenter\Folder\IMG_1666.jpg
Error File Open Error

Vision:
Dansk Amfibiecenter er startet som en forening med det mål, at kunne bidrage til bevarelsen af padder både i Danmark og på globalt plan. Det er ønsket at blive en selvejende institution i løbet af en årrække. Vi startede projektet med de tropiske padder i 2006 og havde på det tidspunkt ingen formodning om, at Danmark kunne risikere at blive smittet med svampen.
Vi er nu ved at færdigbygge to laboratorier og opdrætssteder med internerings mulighed. De forventes at kunne dække behovet for de næste par år. Midlerne til selve bygningerne er på plads og bygningerne forventes færdige december 2010.

U:\Documents\Dansk Amfibiecenter\Folder\1 (81) Implanting radio transmitter on common toad (Bufo bufo), Veterinary Services, Durrell.jpg
Error File Open Error
U:\Pictures\Dansk Amfibiecenter hjemmeside\Amphibian-ark-logo500.jpg
Error File Open Error

Padderne så dinosaurerne gå på land og så dem uddø, men nu er tiden kommet til dem.


Back to content | Back to main menu