Dansk Amfibiecenter

Title
Gå til indhold


Selskabets formål er at deltage i almennyttige  bevarelsesprojekter for amfibier i Danmark og på internationalt plan, samt  fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at  udvikle dyrevelfærdsmæssige fornuftige metoder til hold af padder og  deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af almennyttige  symposier med foredrag og workshops.
Selskabet blev stiftet 2007.

Websiderne er under rekonstruktion og flere sider er udtaget for redesign.
Selskabet for Dansk Amfibiecenter, Sperrestrupvej 48. 3650 Ølstykke. CVR. 31122058
Tilbage til indhold